วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนครูอาจารย์ที่ได้ คศ.2และ คศ.3 ทุกท่าน

วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

1. มลทิพย์  โชติรัตน์
2. คนอง  หนูจันทร์
3. สำเร็จ  สระขาว
4. สารภี  ธนนิมิตร
5. สุภาพร  แก้วสะโร

ยินดีด้วยครับผม

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการ

      กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่กลุ่มสาระของพวกเราไว้เป็นอย่างสูง ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป