วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วิธีขอพื้นที่ฟรีบนอินเตอร์เน็ต 15 GB

ขอพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลฟรี ๆ บนอินเตอร์เน็ต 15  GB คลิกที่นี่ครับ

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แสดงความยินดีกับครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ ค.ศ.3

 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนเก่งของวรนารีเฉลิม 9  ท่าน ที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะจากคศ.2 เป็น ค.ศ.3 จำนวน 9 ท่าน
ได้แก่
1. ครูณัฐวุฒิ
2. ครูจรัสศรี
3. ครูกัลยาณี
4. ครูอิงอร
5. ครูจรัญ
6. ครูสิชล
7. ครูประสาน
8. ครูพานิช
9. ครูสายฝน

       ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
มีครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 ท่าน คือครูพานิชกับครูสายฝนครับ

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ขออภัยกำลังปรับปรุง

ช่วงนี้พอมีเวลาบ้าง เลยจะใช้เวลาในการปรับปรุงบล็อกหมวดวิชากันสักเล็กน้อยครับ หากลิงก์ไม่เรียบร้อยอย่างไร ขออภัยด้วยนะครับ