วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พรปีใหม่ ๒๕๕๗

                      
                                             
          น้อมประนม  ก้มลงกราบ   สิ่งศักดิ์สิทธิ์           เนรมิต  สร้างสรร  วันสดใส
          ศุภวาระ  ดิถี   ปีใหม่ไทย                           บันดาลให้  เป็นสุข  ทุกกาลกัลป์
          ครูวีระ  จงชนะ  สรรพทุกข์                         สรรพสุข   บังเกิดให้  ใจสุขสันต์
          จิระพร   ผองพร  อภินันท์                          รุ่งทิวา   ยาวนาน  เป็นสุขดี
          นาฏยา   จงหายเคล็ด  เข็ดเอวองค์              สายฝนจง   หายช้ำกาย  ทุกข์หน่ายหนี
          ครูปรีดา  ขอรวยทรัพย์  นับทวี                    พัชนีย์   จงอย่าได้   ภัยมาพาล
          ครูละออง  ผ่องสุข   ทุกข์สลาย                   ครูพานิชย์  ขอให้    ชีวิตหวาน
          ครูฉัตรชัย   ขอให้   ผ่านผลงาน                 ศิริพร   โชคบันดาล  สุขทันตา
          ครูสุดใจ   ขอให้   ใจสุขขี                         เฉลิมศรี   มีอำนาจ  วาสนา
          ครูพูนสุข   สุขมากมาย  จงได้มา                 ครูไพศาล  ขอจงอย่า   ชีวาตรม
          ครูสายหยุด   หยุดโชคร้าย  ได้ลาภยศ         อมรรัตน์   ทุกข์จงหมด   เป็นสุขสม
          ครูสายพิน  ไร้โรคา  หนาขำคม                  วรรณกมล  สุขรื่นรมย์   สมอนงค์
          ครูเรวัติ   สุขสวัสดิ์  วิวัฒน์โชค                   ปรุงไร้โรค  สมหวัง  ดั่งประสงค์
           ความเจริญ  มาแนบชิด  สถิตย์พงศ์            ลาภผลจง  พัฒนา  ก้าวหน้าเทอญ

"ขอให้เพื่อนพ้อง  น้องพี่ รวมถึงน้อง ๆฝึกสอน ทุกผู้ทุกนาม จงมีความสุข ความเจริญ ตลอดปี ๒๕๕๗ และตลอดไปชั่วกาลนาน"

                                                                    ด้วยความปรารถนาดี
                                                                  ครูการุณย์  สุวรรณรักษา


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น