วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการ

      กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่กลุ่มสาระของพวกเราไว้เป็นอย่างสูง ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น